Seznam kvízových otázek podle kategoriíSeznam kategorií

Citáty a pořekadla (27)

Film (185)

Geografie ČR (53)

Historie (133)

Hudba (47)

Jazykové otázky (57)

Jídlo a vaření (27)

Logické myšlení (84)

Matematika (47)

Obecné znalosti (223)

Osobnosti (36)

Počítače a internet (74)

Sport (32)

Státy a města (67)

Umění (37)

Vědecké otázky (66)

Vynálezci a jejich vynálezy (26)

Zdravověda (45)

Zeměpisné otázky (101)

Zvířata a příroda (61)

Seznam kvízových otázek z kategorie Historie

historie kvízové otázky

Máte rádi historii? Pak si užijte tuto kategorii plnou otázek o minulosti lidstva. Zjistěte, co se stalo v různých obdobích, kdo byli důležité osobnosti a jaké byly jejich činy. Naučte se více o historických událostech, válkách, revolucích a objevech.


Kdo napsal hru Strakonický dudák?
Vladimír Neff
Milan Kundera
Sofie Podlipská
Josef Kajetán Tyl
Kdo složil operu Její pastorkyňa?
Richard Wagner
Bedřich Smetana
Antonín Dvořák
Leoš Janáček
Kdo byl Rasputin?
První král našeho národa
Ruský mnich s velkým vlivem u carského dvora
První král který vstoupil na trůn již ve svých čtrnácti letech
Hlavní a nejstarší patron ministrantů na celém světě
Kdo napsal lyricko-epické dílo Máj?
Franz Kafka
Karel Jaromír Erben
Karel Hynek Mácha
Jaroslav Seifert
Který astronom potvrdil, že Země obíhá kolem Slunce?
Nikola Miličevič
William Lassell
Mikuláš Kopernik
Edwin Powell Hubble
Kdo je autorem symfonie Osudová, Pastorální, nebo Óda na radost?
Ludwig van Beethoven
Giuseppe Avitrano
Louis-Antoine Dornel
Franz Schubert
Co následovalo po baroku?
Rokoko
Renesance
Romantismus
Klasicismus
Kdo nepatřil mezi 3 mušketýry?
Athos
D'Artagnan
Porthos
Aramis
Které mechanické hodiny byly jako první?
Sluneční hodiny
Přesýpací hodiny
Orloj
Kyvadlové hodiny
Kdo je otcem dějepisu?
Herodotos
Sofokles
Homér
Platón
Kde se objevily první organismy na Zemi?
V moři
Na souši
V lese
V jeskyni
Co je Věstonická Venuše?
Soška z pravěku
Česká panovnice
Nic z uvedeného je správně
Manželka krále Václava I.
Ve kterém městě je nejstarší kamenný most v Čechách?
V Praze
V Karlštejně
V Českých Budějovicích
V Písku
Jak se jmenuje liška z opery Leoše Janáčka?
Hloupouška
Bystrouška
Chytrouška
Trdlouška
Jak se jmenuje autor známé pražské fontány, kterému se také přezdívalo český Edison?
Ani jeden z uvedených
Nikola Tesla
František Křižík
Jára Cimrman
Odkud pochází tanec mazurka?
Z Rakouska
Z Maďarska
Z Německa
Z Polska
Kdo je autorem písně Bratříčku, zavírej vrátka?
Jiří Schmitzer
Karel Kryl
Karel Gott
Jaromír Nohavica
Kdo byl James Cook?
Zpěvák
Vynálezce
Panovník
Mořeplavec
Kdy vznikla samostatná Česká republika?
17. 11 1989
1. 1. 1996
28. 10. 2001
1. 1. 1993
Jak se jmenoval český spisovatel, který kromě pohádek napsal sbírku balad Kytice?
Michal Viewegh
Jakub Arbes
Karel Čapek
Karel Jaromír Erben
Kdo zavedl v Čechách povinnou školní docházku?
Vladivoj
Marie Terezie
Karel IV.
Mojmír I.
Který vědec zkonstruoval jako první dalekohled?
Galileo Galilei
Josef Daněk
Ernst Schneider
Hans Lippershey
Jak se jmenoval poslední přemyslovský král?
Václav II.
Václav III.
Ludmila
Karel IV.
Který panovník se dostal na trůn po Václavovi III., posledním Přemyslovci?
Pavel I. Petrovič
Jan Lucemburský
Jan Žižka z Trocnova
Boleslav II.
Kdo zkomponoval smyčcový kvartet "Z mého života"?
Gustav Mähler
Bedřich Smetana
Ani jeden z uvedených
Antonín Dvořák
Kde byl sestrojen Titanic?
Southampton
Manchester
Dover
Belfast
Kdy se v Praze objevil první semafor?
Roku 1948 na Nuselském Mostě
Roku 1910 v Pařížské ulici
Roku 1919 v Jindřišské ulici
Roku 1923 v Táboritské ulici
Kdy byl Václav Havel poprvé uvězněn a jak dlouho strávil ve vězení?
V roce 1977 ve vězení strávil 5 měsíců
V roce 1979 ve vězení strávil 3 roky
V roce 1986 ve vězení strávil 16 měsíců
V roce 1969 ve vězení strávil 3 měsíce
Kdo nechal původně postavit Mariánský sloup na Staroměstském náměstí?
Libuše
Ferdinand III. Habsburský
Václav III.
Ludmila II.
Kdy vstoupila Česká republika do NATO?
Roku 2003
Roku 2001
Roku 1991
Roku 1999
Jaký byl průměrný plat v roce 1989?
2.690 Kč
3.450 Kč
2.970 Kč
3.170 Kč
Na kterém zámku se usídlil říšský protektor Reinhard Heydrich?
Panenské Břežany
Šebetov
Adršpach
Tatenice
Který zámek byl rezidenčním sídlem pánů z Rožmberka?
Lány
Konopiště
Chropyně
Český Krumlov
Pražský hrad je..?
Nejnovější hrad na světě
Nejníže položený hrad na světě
Největší hrad na světě
Nejmenší hrad na světě
Kdo vymyslel pozdrav „čest práci“?
Gustav Husák
Tomáš Garigue Masaryk
Jan Lucemburský
Tomáš Baťa
Kdy se slaví tzv. Sametová revoluce?
17. listopadu
16. listopadu
19. listopadu
18. listopadu
Kdo byl prvním tzv. polistopadovým prezidentem?
Václav Klaus
Miloš Zeman
Petr Pavel
Václav Havel
Kdy vstoupila Česká republika do Evropské Unie?
1. 7. 2004
1. 6. 2004
1. 5. 2004
1. 8. 2004
Kterou z těchto her nenapsal Shakespeare?
Něco za něco
Romeo a Julie
Odcházení
Hamlet
Kdo natočil film E.T. mimozemšťan?
Quentin Tarantino
Steven Spielberg
Miloš Forman
Peter Jackson
Jméno člověka, který jako první přistál na Měsíci je...
Neil Armstrong
Valentina Těreškovová
Jurij Gagarin
Louis Armstrong
Český král Václav IV. byl synem:
Jana Lucemburského
Karla IV.
Václava III.
Přemysla Otakara
Kteří z následujících významných umělců a učenců pobývali na dvoře Rudolfa II.:
Casanova, Giordano Bruno
Tycho de Brahe, Johannes Kepler
Michelangelo Buonarroti, Tadeáš z Hájku
Petr Parléř, Matyáš z Arrasu
Kdo vytvořil sochu Davida?
Eric Kennington
William John Coffee
Frederick Leighton
Michelangelo Buonarroti
Kdo vyhrál v americké občanské válce Sever proti Jihu?
Sever
Jih
Došlo ke smíru
Vyhrálo Mexiko
Karel IV. byl nejen českým králem, ale v roce 1346 byl zvolen …
Králem Evropským
Nikým, byl jen českým králem
Rektorem Karlovy Univerzity
Římským císařem
Komu se říkalo „král železný a zlatý“?
Jan Lucemburský
Karel IV.
Václav III.
Přemysl Otakar II.
Který český básník je nositelem Nobelovy ceny?
Karel Jaromír Erben
Miroslav Viewegh
Karel Čapek
Jaroslav Seifert
Kdo zrušil v Čechách poddanství?
Křesomysl
Vlastislav
Josef II.
Libuše
Odkud pocházeli Vikingové?
Z Arktidy
Z Velké Británie
Z Grónska
Ze Skandinávie
Co napsal Dalimil a Kosmas?
Kroniky
Latinská díla o zvířatech
Životopisy
Histogramy
Která je nejstarší pražská rozhledna?
Petřínská rozhledna
Lhotka
Cibulka
Doubravka
Kdy byl založen Vatikán?
1870
1582
1929
1945
Který panovník přijal křesťanství jako první v Polsku?
Kníže Měšek
Král Vladislav II. Jagello
Král Jan III. Sobieski
Král Kazimír III. Veliký
Měšek I., někdy také nazýván Mečislav, (asi 935 – 25. května 992) byl nejstarším historicky doloženým polským knížetem z rodu Piastovců. První zpráva o něm pochází z roku 963. Zemřel v roce 992. S jeho vládou bylo spojeno dokončení územního formování polského státu
Kdo a kdy objevil Austrálii?
Christopher Columbus v roce 1492
James Cook v druhé polovině 18. století
Abel Tasman v roce 1642
Vasco de Gama v roce 1498
James Cook byl britský mořeplavec, objevitel a výzkumník, jehož plavby a hlavně vydané práce výrazně posunuly znalosti o Zemi.
Která historická událost se odehrála v roce 1492?
Skončila stoletá válka
Objevení Ameriky
Zemřel prorok Mohamed
Vznik Římské říše
První výprava Kryštofa Kolumba započala 3. srpna 1492, kdy Kryštof Kolumbus vyplul na svou první plavbu do domnělé Indie ze španělského přístavu Palos de la Frontera se třemi loděmi – Niña, Pinta a Santa María (nikdy nebyly oficiálně pojmenovány)
Kdy byla zahájena invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa?
21. srpna 1969
20. srpna 1968
15. srpna 1968
1. září 1968
Jaký byl hlavní důvod invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968?
Osvobození Československa od nacistické okupace
Potlačení reformního procesu v Československu
Posílení ekonomických vazeb mezi státy
Obrana před útokem ze strany Československa
Kdo povolal na Moravu Cyrila a Metoděje?
Král Jan III. Sobieski
Kníže Rastislav
Papež
Nikdo
Kdo vládl po Bořivojově smrti?
Ludmila
Bratr Jan
Dcera Marie
Syn Spytihněv
Kdo přežil vyvraždění Slavníkovců?
biskup Martin
Nikdo nepřežil
biskup Vojtěch
biskup Karel
Z kterého místa pocházel Přemysl Oráč?
Ze Stadic
Z Chlumu
Z Chodova
Z Ostravy
Který slavný český rod byl vyvražděn?
Děpoltici
Přemyslovci
Soběslavovci
Slavníkovci
Ke které postavě z českých pověstí se váže legenda o založení Prahy?
Kouzelník Žito
Praotec Čech
Kněžna Libuše
Král Ječmínek
\"Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.\" Slavnou věštbu pronesla bájná kněžna Libuše z hradu Libušín, dnešního Vyšehradu. Prahu měla založit v 8. století
Karlovo náměstí v Praze bývalo největším náměstím středověké Evropy. Jaký byl jeho dřívější název?
Kozí trh
Slepičí trh
Dobytčí trh
Koňský trh
Zcela původně se náměstí říkalo Velké tržiště, později proslulo právě pod názvem Dobytčí trh.
V Praze se nacházejí hned dva velké kostely zasvěcenému sv. Mikuláši. Kde je najdete?
Smíchov, Hradčany
Staré Město, Malá Strana
Staroměstské náměstí, Smíchov
Hradčany, Vinohrady
Aby se to nepletlo, tak jsou oba chrámy barokní a mají bílou fasádu. Malostranský chrám je ale pro svou monumentalitu považován za nejvýznamnější barokní pražskou stavbu.
Která z těchto pražských hospod je nejstarší?
U Černého vola
U Pinkasů
U Dvou slunců
U Fleků
První písemná zmínka o pivovaru v domě U Dvou strak pochází z roku 1499. Pivo se na této adrese tedy vaří déle než 500 let.
Československá republika vznikla...
28. 9. 1918
28. 8. 1918
28. 10. 1918
28. 7. 1918
Vyberte, co nepatří mezi hmotné historické prameny
zakládací listina Nového Města pražského
Pražský hrad
budova Národního divadla
socha Věstonické Venuše
Na časové ose je významný rok 0, kdy ...
se nic nestalo, jen se to dobře pamatuje
zemřel Ježíš Kristus
se narodil Ježíš Kristus
proběhlo zmrtvýchvstání Ježíše Krista
Jak se jmenuje člověk, který prováděl mumifikaci?
Lékař
Mumifikátor
Balzamovač
Balzamér
Jak se jmenuje písmo, které používali Sumerové?
Klínové
Hieroglyfy
Hliněné
Kolíkové
Pojem klínové písmo znamená způsob zápisu, styl psaní znaků starověkých písem, určený prostředky dostupnými ve starověké Mezopotámii, tj. hlínou a rákosem.
Která je nejstarší pyramida v Egyptě?
Sfinga
Džoserova
Tutanchámova
Chepsova
Džoserova pyramida neboli Stupňovitá pyramida v Sakkáře neboli Necerichetova pyramida je památka staroegyptské náboženské a pohřební architektury. Jedná se o nejstarší egyptskou pyramidu.
K čemu sloužili ve starověkém Egyptě kanopy?
K ukládání orgánů při mumifikaci
Jako dekorace v chrámu faraona
K ukládání srdce zemřelého faraona
K ukládání potravin - obilí...
Jak se jmenoval první kníže Velkomoravské říše?
Mojmír I.
Václav I.
Kupec Sámo
Rostislav
Mojmír I. byl první moravský vůdce a také zakladatel dynastie Mojmírovců.
Jak dlouho trvala třicetiletá válka?
50 let
40 let
25 let
30 let
Bylo to konkrétně mezi lety 1618–1648.
Kdy zemřel Jan Žižka z Trocnova?
1442
1424
1412
1314
Jan Žižka je známý tím, že neměl jedno oko. Přišel o něj v 11 letech.
Jak se jmenovala manželka Františka Štěpána Lotrinského?
Blanka z Valois
Kateřina Veliká
Marie Terezie
Libuše
Měli spolu 16 dětí, z toho 6 z nich zemřelo v dětském věku.
Kdy došlo k upálení Jana Husa?
1514
1485
1415
1385
Došlo k tomu v Kostnici.
Který císař nechal vytvořit Zlatou bulu?
Přemysl Otakar II.
Jan Lucemburský
Zikmund Bavorský
Karel IV.
Zlatá bula byla vydána roku 1356 Karlem IV. a jednalo se o nejdůležitější ústavní dokument Svaté říše římské.
Kdo se zasloužil o sošku pražského Jezulátka?
Blanka z Valois
Marie Terezie
Polyxena z Lobkovic
Eliška Přemyslovna
Polyxena z Lobkovic sošku dostala od své matky, která jí sošku věnovala jako svatební dar.
Velkomoravská říše je označení pro první stabilní knížectví západních Slovanů ve střední Evropě. Kdy zanikla?
907
1210
789
1052
Na území Velkomoravská říše žilo asi 1,5 milionu lidí. Kvůli invazi Maďarů do Evropy a nesvornosti však zanikla.
Mezi legendární československé značky patří i Jar, který se prodává již více než 60 let. Víte, jak vznikl název mycího prostředku Jar?
Podle tvůrce a ředitele podniku
Podle slova „ráj“- pozpátku
Podle skupiny J.A.R.
Podle země JAR a její vlajky
Jar získal jméno od svého tvůrce – Mojmíra Ranného. Ten nový saponát pojmenoval spojením počátečního písmene příjmení tehdejšího ředitele podniku, kde se mycí prostředek začal vyrábět, Janečka, spojky „a“ a počátečního písmene svého příjmení.
Jak se nazýval vůz tažený koňmi?
Lokomotiva
Koňovlak
Koňokočár
Koněspřežka
První filmové promítání proběhlo v:
Praze
Londýně
Madridu
Paříži
Počátky filosofie nalezneme:
V antickém Řecku
Ve Velkomoravské říši
Ve staroorientálních státech
V carském Rusku
Revoluce 1848 ve Francii se nazývá:
prosincová revoluce
únorová revoluce
srpnová revoluce
dubnová revoluce
Panovníkem ve Francii byl v letech 1830-1848:
Ludvík Napoleon
Karel Albert
Ludvík Filip
Karel X.
Kdo byl českým panovníkem v letech 1792-1835?
František I.
Metternich
Ferdinand V.
Josef II.
Kdo byl českým panovníkem v období 1848-1916?
Metternich
František I.
František Josef I.
Ferdinand V.
Co vyžadovali Maďaři v roce 1848?
samostatnost
obnovit Svatou říši římskou
zrovnoprávnění maďarštiny se slovenštinou
zrušit povinnou školní docházku
Co vyžadovali Češi během revoluce 1848?
zrovnoprávnění češtiny s němčinou
obnovení Svaté říše římské
uznání velkoněmecké koncepce
vyhlášení československého státu
Jaké je datum vzniku Československa?
28. října 1918
1. ledna 1993
17. listopadu 1989
28. října 1917
Kdo byl prvním premiérem České republiky?
Václav Klaus
Jan Ruml
Vladimír Špidla
Miloš Zeman

Obsah můžete volně citovat či dále publikovat s uvedením zdroje.

Děkujeme za hlášení neaktuálností, nepřesností nebo chyb.