Seznam kvízových otázek podle kategoriíSeznam kategorií

Citáty a pořekadla (27)

Film (185)

Geografie ČR (53)

Historie (133)

Hudba (47)

Jazykové otázky (57)

Jídlo a vaření (27)

Logické myšlení (84)

Matematika (47)

Obecné znalosti (223)

Osobnosti (36)

Počítače a internet (74)

Sport (32)

Státy a města (67)

Umění (37)

Vědecké otázky (66)

Vynálezci a jejich vynálezy (26)

Zdravověda (45)

Zeměpisné otázky (101)

Zvířata a příroda (61)

Seznam kvízových otázek z kategorie Jazykové otázky

jazykové rébusy a kvízové otázky

Máte rádi jazyky? Pak si zamilujete tuto kategorii s otázkami o jazyce. Otestujte svou znalost českého jazyka i cizích jazyků. Zjistěte, co znamenají slova, jak se správně píší a vyslovují. Dozvíte se zajímavosti o gramatice, slovní zásobě a etymologii.


Co je vádí?
Zelená oáza v poušti
Vyschlé řečiště zaplněné vodou jen při dešti
Nebezpečný hmyz
Způsob zavlažování polí
Co znamená slovo "opyš"?
Místo procházek ve volné přírodě
Rostlina s velkými květy
Geomorfologický tvar, který má charakter úzkého hřbetu
Drsný a nepříjemný člověk
Jakým jazykem se mluví v Brazílii?
Francouzsky
Anglicky
Portugalsky
Španělsky
Které z následujících slov není českého původu?
knedlík
ruka
míč
mrak
Toto slovo pochází z německého slova Knödel, což znamená „knedlík“ nebo „kulička“. Toto slovo se dostalo do češtiny v 18. století a stalo se součástí tradiční české kuchyně
Jaké je nejčastější písmeno v češtině?
A
E
O
I
Nejčastějším písmenem v češtině je písmeno "e". Toto písmeno se v textech v češtině vyskytuje nejčastěji a tvoří značnou část slov a vět.
Jaký je přibližný počet (hrubý odhad) všech slov v českém jazyce?
1 000 000
200 000
1 000
10 000 000
Tato možnost je pouze hrubým odhadem, který se blíží k velikosti slovní zásoby českého jazyka, ale nemusí být zcela přesný.
Jak se řekne německy "rychle"?
schnell
shnell
šnel
schnel
Co znamená "Mene tekel"?
rozmyšleno a vyřčeno
rozpočítáno a zapsáno
napsáno a odesláno
sečteno a zváženo
Mene tekel jsou první dvě slova údajného tajemného varování krále Belsazara.
Která věta je napsána správně?
Měli bychom jet.
Mněli bychom jet.
Měli bysme jet.
Měli by jsme jet.
Jak se nazývá strach z klaunů?
Klaustrofobie
Claunofobie
Kynofobie
Coulrofobie
Jak se nazývá strach z čísla 13?
Triskaidekafobie
Tokofobie
Tokofobie
Tripanofobie
Threefobie
Jak se nazývá strach z dlouhých slov?
Monstropotomonfobie
Homofobie
Hydrofobie
Hippopotomonstrosesquippedaliofobie
Jak se nazývá strach z výšek či hloubek?
Algofobie
Deepfobie
Alektorofobie
Akrofobie
Akrofobie je odborné označení pro extrémní nebo neopodstatněný strach z výšek či hloubek. Člověk trpící touto fobií může být v extrémních případech nebezpečný sobě i svému okolí.
Jak se nazývá strach z jehel?
Triskaidekafobie
Pipetofobie
Trypanofobie
Thanatofobie
Jak se nazývá strach z létání a proudění vzduchu?
Aerofobie
Tubusofobie
Amatofobie
Akrofobie
Tato fóbie se neprojevuje jen samotným pocitem strachu, ale také nevolností ještě před letem.
Jak se nazývá strach z květin?
Anthofobie
Faunofobie
Fobofobie
Fotofobie
Anthofobie, nebo extrémní strach z květin, je typem fobie, která se vyskytuje zejména v parcích a jiných přírodních místech.
Co v překladu do češtiny znamená slovo faraon?
krása a síla
velký dům
bůh
moudrý vládce
Které z těchto slov je jiným výrazem pro déšť?
Kondenzace
Akumulace
Srážky
Rosný bod
Určete vzor slova "sněhulák"
stroj
předseda
pán
hrad
Doplňte: Byl _ jsme z té zprávy velmi smutní.
a
i
y
o
Jedná se o nevyjádřený podmět, proto píšeme do přísudku i
Doplňte: Sněhuláci stál_ na svahu.
Můžeme psát oboje i/y
y
e
i
Co je to schizma?
psychóza
rozkol v církvi
rituální obětování
ušlechtilý kov
Co je to HYBRID?
kříženec
nafoukanost
vodní síla
květina
Když tě na Slovácku někdo liští, tak
tě přechytračí
ti dá facku
tě urazí
tě podvede
Kterým slovem na D se nazývá olympiáda pro neslyšící?
Degelympiáda
Deaflympiáda
Dulympiáda
Deolympiáda
Ve kterém jazyce je napsáno slovo NOVUS?
v latině
ve francouzštině
v ruštině
v řečtině
Co znamená polské slovo „droga“?
silnice
družka
droga
drogerie
Co znamená polské slovo „zachod“?
vchod
západ
zápach
záchod
Vyberte vztažné zájmeno:
Samo
Moje
Kterýkoliv
Jež
Dět_ si hrál_
y, y
y, i
i, y
i, i
Doplňte písmena:
Sedíc_ kos_
i, i
ý, y
í, y
í, i
Které sloveso má dokonavý vid?
spí
vstával
snědl
chodí
Co nepatří mezi příslovce?
Včera
Rychle
Jak?
Pomalu
Kdo to je misantrop?
Někdo, kdo nesnáší lidi a straní se společnosti
Někdo, kdo se nerad učí
Někdo, kdo chce svrhnout přirozený řád věcí
Někdo, kdo miluje lidi a rád tráví čas ve společnosti
Misantrop je název pocházejí z řeckých slov pro označení nenávisti a člověka. Jde o jedince, který nenávidí nebo má odpor vůči lidem a všemu, co s nimi souvisí.
Co je to avantgarda?
umělecký směr 18. století
Nový vzor zbraně Turecké armády
Souhrnný název nových směrů 20. století
Známý obraz od Edwarda Munchy
Avantgarda je slovo francouzského původu, původně znamenající vojenský předvoj. Tento výraz se užívá v terminologii umělecké, kde představuje umělce či uměleckou skupinu, jejichž tvorba je pro danou dobu průkopnická či objevná.
Jak vzniklo slovo VÁNOCE?
Spojením slov vášnivé noci
Odvozením ze slova vánočka
Podle vánočního skřítka
Z německého slovíčka Weihnachten
Brownfield označuje:
zdevastovaná oblast po povrchové těžbě uhlí
nově budované průmyslové závody v oblastech bývalé těžby uhlí
staré a nevyužívané průmyslové areály
továrny na výrobu čokoládových výrobků
Která zvířata můžete označit souhrnným slovenským slovem hydina?
kráva, býk, tele
krůta, kuře, kachna
krevety, kalamáry, mušle
daněk, jelen, muflon
Všímejte si dlouhého a krátkého i/y. Která varianta je správně?
zažitá vyjímka
čistící prostředek
balicí papír
moje tchýně

Obsah můžete volně citovat či dále publikovat s uvedením zdroje.

Děkujeme za hlášení neaktuálností, nepřesností nebo chyb.