Seznam kvízových otázek podle kategoriíSeznam kategorií

Citáty a pořekadla (27)

Film (185)

Geografie ČR (53)

Historie (133)

Hudba (47)

Jazykové otázky (57)

Jídlo a vaření (27)

Logické myšlení (84)

Matematika (47)

Obecné znalosti (223)

Osobnosti (36)

Počítače a internet (74)

Sport (32)

Státy a města (67)

Umění (37)

Vědecké otázky (66)

Vynálezci a jejich vynálezy (26)

Zdravověda (45)

Zeměpisné otázky (101)

Zvířata a příroda (61)

Seznam kvízových otázek z kategorie Matematika

matematické kvízové otázky

Máte rádi matematiku? Pak si užijte tuto kategorii s otázkami o matematice. Otestujte své znalosti o číslech, operacích, rovnicích nebo geometrii. Zjistěte, jak dobře umíte počítat a řešit problémy. Naučte se více o matematických pravidlech, vzorcích a zákonitostech.


Číslo 86 se zapisuje jako:
CXXXVI
LXXLVI
LXXXVI
MXXXVI
Jak se nazývá soustava, ve které se používají nuly a jedničky pro reprezentaci informací?
Hexadecimální
Dezimální
Binární
Oktální
Dvojková soustava je číselná soustava, která používá pouze dvě číslice: 0 a 1. Dvojková soustava je poziční číselná soustava se základem 2, každá číslice tedy odpovídá n-té mocnině čísla dvě, kde n je pozice dané číslice v zapsaném čísle. Takto zapsané číslo se nazývá binární číslo.
Stará cena dřeva byla 6 000 Kč. Nová cena je 10 000 Kč. O kolik procent se cena dřeva zvýšila?
66,67 %
Snížila se
60 %
40 %
(10 000 - 6 000) / 6 000 * 100 = 66,67 %
Závod vyrobí denně 1000 výrobků. Kolik jich má denně vyrobit, jestliže se má výroba zvýšit o 5%?
1020
1500
1200
1050
Zvýšení výroby o 5% znamená, že se má výroba zvýšit o 5/100 * 1 000 = 50 výrobků. Proto má závod denně vyrobit 1 000 + 50 = 1 050 výrobků.
Boty stály původně 1000 Kč. Zlevnili je poprvé o 10% a pak ještě o 5%. Jaká je nová cena bot?
855 Kč
850 Kč
700 Kč
845 Kč
Cena po první slevě je 1 000 - 100 = 900 Kč. Cena po druhé slevě je 900 - 45 = 855 Kč.
Které číslo je pekařův tucet?
12
8
16
10
Pekařův tucet je označení pro počet dvanácti. Pochází z anglického výrazu "bakers dozen", který vznikl v 16. století. V té době bylo zvykem, že pekařé přidávali k objednanému tuctu ještě jednu věc navíc, aby se ujistil, že zákazník dostane správné množství.
Všichni dělitelé čísla 12 jsou:
2 , 3 , 4 , 6 , 12
2 , 3 , 4
1 , 2 , 3 , 4 , 6
1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 12
Jaký je společný znak čísel dělitelných čtyřmi?
Poslední číslo není dělitelné dvěma
Poslední číslo musí být dělitelné čtyřmi
Poslední dvojčísli musí být dělitelné čtyřmi
Číslo je vždy dělitelné i šesti
Jaký je společný znak čísel dělitelných devíti?
Součet posledních dvou cifer musí být dělitelný devíti
Ciferný součet musí být dělitelný devíti
Všechny uvedené odpovědi jsou správné
Ciferný součin musí být dělitelný devíti
Jaký je společný znak čísel dělitelných osmi?
Všechny uvedené odpovědi jsou správné
Poslední trojčíslí musí být dělitelné osmi
Součet posledních dvou cifer musí být dělitelný osmi
Poslední dvojčíslí musí být dělitelné osmi.
Jaká jsou čísla soudělná?
Jsou pouze sebou dělitelná
Mají alespoň dva společné dělitele
Mají alespoň jednoho společného dělitele
Nemají společného dělitele
Soudělná čísla jsou čísla, která mají více než jednoho společného dělitele.
Jaký je rozdíl mezi číslem a číslicí?
Číslice jsou složena z čísel
Je to stejné
Číslice je zastaralý výraz pro číslo
Čísla jsou složena z číslic
Čísla jsou složena z číslic, kterých je deset ( 0 - 9 ).
Určete největší společný dělitel čísel 26 a 39.
D ( 26 , 39 ) = ?
13
3
12
4
Největší společný dělitel je součin prvočísel, která jsou společná oběma číslům, takže NSD čísel 26 a 39 je 13.
Určete prvočísla mezi 30 a 40
33, 39
31, 37
35, 36
34, 37
Co je prvočíslo?
Každé sudé číslo
Nedělitelné přirozené číslo
Přirozené číslo dělitelné pouze číslem 1 a samo sebou
Každé liché číslo
Jaký je společný znak čísel dělitelných patnácti?
Koncová cifra musí být nula nebo pět a ciferný součet je dělitelný třemi
Koncová cifra musí být nula
Koncová cifra musí být pět
Ciferný součet je vždy dělitelný pěti
Co jsou přirozená čísla?
Všechna jednotlivá čísla používaná v příkladech
Všechna čísla
Kladná i záporná celá čísla
Čísla počítaná od jedné po jedné až do nekonečna
Přesná definice přirozeného čísla je poměrně složitá. Přirozená čísla mohou vyjadřovat počty předmětů neprázdných množin nebo mohou vyjadřovat pořadí.
Co je číslo složené?
Číslo s více než jedním společným dělitelem
Sudé dvouciferné číslo
Přirozené číslo s více než dvěma děliteli
Každé minimálně dvouciferné číslo
Rozložit číslo 100 na součin prvočísel lze takto:
3 . 7 . 3 . 3
Nelze
2 . 2 . 5 . 5
2 . 2 . 2 . 5
6:2(2+1)=?
1
0
36
9
Jak do češtiny překládáme pojem "binární soustava"?
dvojková soustava
nulová soustava
osmičková soustava
desítková soustava

Obsah můžete volně citovat či dále publikovat s uvedením zdroje.

Děkujeme za hlášení neaktuálností, nepřesností nebo chyb.