Vědomostní kvíz (200 otázek)

UŽIVATEL
Slouží pouze k zápisu do žebříčku vítězů

NÁHODNÁ PŘEZDÍVKA
Jediný savec, který nemůže skákat je...
(Zvířata a příroda)

SLON
Který známý chemik je autorem periodické soustavy prvků?
(Obecné znalosti)

MENDĚLEJEV
Farmář má 17 ovcí. Všechny kromě devíti utečou. Kolik jich má teď?
(Logické myšlení)

9
Co nejlépe vystihuje výraz spam?
(Počítače a internet)

NEVYŽÁDANÉ OBCHODNÍ SDĚLENÍ
Kam cestovala Kevinova rodina ve filmu Sám doma?
(Film)

Reklama:

Olympijské hry v roce 2004 hostila které evropská metropole?
(Sport)


Divadelní hra Václava Klimenta Klicpery se jmenuje "Divotvorný ..."
(Umění)


Které zvíře patřilo odpradávna k čarodějnicím?
(Obecné znalosti)

ČERNÁ KOČKA
V kterém roce byly vydány první československé poštovní známky?
(Historie)

1918
Doplňte písmena:
M_ilostné písničk_

(Jazykové otázky)

I, Y
Které naší rostlině se také říká perlíček, protože její květy vypadají jako perly?
(Geografie ČR)

KONVALINKA
které je hlavní město Německa?
(Zeměpisné otázky)

BERLÍN
Zvýšená hladina jakého cholesterolu škodí cévám?
(Zdravověda)


Jaký je společný znak čísel dělitelných patnácti?
(Matematika)


Ve kterém městě je nejstarší kamenný most v Čechách?
(Historie)

V PÍSKU
Kdy padl český král Jan Lucemburský v bitvě u Kresčaku?
(Historie)

Reklama:

Píseň Sladké mámení v podání Heleny Vondráčkové znají díky filmu S tebou mě baví svět příslušníci všech generací. Kdo jsou ale její autoři?
(Hudba)


Kolik má průměrný přestupný rok týdnů? (zaokrouhleně)
(Obecné znalosti)

52
Kdo řekl „Kritizovat - to znamená usvědčit autora, že to nedělá tak, jak bych to dělal já, kdybych to uměl.“?
(Citáty a pořekadla)

KAREL ČAPEK
Jak se jmenuje síť počítačů, které jsou umístěny v různých částech světa?
(Počítače a internet)


Pro Nizozemsko je typická jedna květina. Která?
(Obecné znalosti)

TULIPÁN
Která třída živočichů zahrnuje ptáky?
(Zvířata a příroda)


Jak vysoká (přibližně) je Eiffelova věž?
(Zeměpisné otázky)

300 METRŮ
Jaký bylinný čaj se používá k uklidnění a podpoře spánku?
(Zdravověda)

HEŘMÁNEK
Který světadíl má nejvyšší horu Kilimandžáro?
(Zeměpisné otázky)

AFRIKA
V Srbsku se platí ...
(Státy a města)

DINÁRY
Britší vědci přišli na konci roku 2022 s výzkumem, podle kterého jsou na házení tzv. žabek nejlepší kameny, které mají tvar:
(Vědecké otázky)


„Rozmohl se na nám tady takový nešvar.“ Tato legendární věta zazněla na třídní schůzce v kultovním filmu Pelíšky. O jaké slovo se jednalo?
(Citáty a pořekadla)


Co je hlavní složkou hummusu?
(Obecné znalosti)

CIZRNA
Která historická událost se odehrála v roce 1492?
(Historie)

OBJEVENÍ AMERIKY
Jak se jmenuje největší a nejdelší tepna v těle člověka?
(Zdravověda)


Který z následujících počítačů není server?
(Počítače a internet)

Reklama:

Římská číslice MMXXIII je arbská:
(Matematika)

2023
Které květenství má jetel?
(Zvířata a příroda)

HLÁVKA
Ve kterém díle se divák setkává s problémem Markétky?
(Umění)

Reklama:

Mezi legendární československé značky patří i Jar, který se prodává již více než 60 let. Víte, jak vznikl název mycího prostředku Jar?
(Historie)

PODLE TVŮRCE A ŘEDITELE PODNIKU
Odmocnina z 36 je...
(Logické myšlení)

6
Lehká slitina hliníku, která se využívá na stavbu letadel a v automobilovém průmyslu se jmenuje …
(Obecné znalosti)

DURAL
V jaké moderní zemi se narodila Marie Curie?
(Vynálezci a jejich vynálezy)

POLSKO
Jakou barvu má obličej, když je brunátný?
(Obecné znalosti)

TMAVĚ ČERVENOU
Kdo byl James Cook?
(Historie)

MOŘEPLAVEC
Dcera sestry mého bratra je čím mému otci?
(Logické myšlení)

Reklama:

Co je to Crème brûlée
(Jídlo a vaření)

HRNÍČKOVÝ DEZERT S KARAMELOVOU KRUSTOU
Stará cena dřeva byla 6 000 Kč. Nová cena je 10 000 Kč. O kolik procent se cena dřeva zvýšila?
(Matematika)

66,67 %
Které jezero je největší na světě?
(Zeměpisné otázky)

KASPICKÉ MOŘE
Ve kterém roce došlo k prvním srážkám ve Velkém hadronovém urychlovači?
(Vědecké otázky)

2010
Která zelenina se skrývá pod slovenským názvem kel?
(Jazykové otázky)


Co je to KATARZE?
(Zdravověda)


Jaký je společný znak čísel dělitelných devíti?
(Matematika)

CIFERNÝ SOUČET MUSÍ BÝT DĚLITELNÝ DEVÍTI
Co je to ruchadlo?
(Vynálezci a jejich vynálezy)

PLUH NA ORBU PŮDY
Jeden řádek v poezii je …
(Obecné znalosti)

VERŠ
Který létající pták je největší? Rozpětí křídel má až tři metry.
(Zvířata a příroda)

KONDOR VELIKÝ
Která látka způsobuje zelenou barvu listů rostlin?
(Zvířata a příroda)

Reklama:

Dět_ si hrál_
(Jazykové otázky)

I, Y
Důkaz obviněného, že v čase spáchání trestného činu byl jinde než na místě činu, je
(Logické myšlení)

ALIBI
V průběhu 14. a 15. století se z Itálie šířil nový umělecký sloh, který se nazývá:
(Historie)

RENESANČNÍ
Jak se ve filmu Osvícení jmenuje hotel, ve kterém se příběh odehrává?
(Film)

HOTEL OVERLOOK
Jak se jmenovala oblíbená plyšová hračka 80. let?
(Obecné znalosti)


Kdo napsal lyricko-epické dílo Máj?
(Historie)

KAREL HYNEK MÁCHA
Ve kterém roce Michael Jackson debutoval s „The Jackson 5“?
(Hudba)

1964
Hlavní roli ztvárnil ve filmu Zachraňte vojína Ryana (1998)
(Film)

TOM HANKS
Přenos kyslíku zajišťují:
(Zdravověda)

ČERVENÉ KRVINKY
Co znamená empirismus?
(Obecné znalosti)

NÁZOR POVAŽUJÍCÍ ZKUŠENOST ZA JEDINÝ ZDROJ POZNÁNÍ
Jak se jmenovala hlavní role v seriálu Žena za pultem?
(Film)

ANNA HOLUBOVÁ
Který zámek byl rezidenčním sídlem pánů z Rožmberka?
(Historie)

ČESKÝ KRUMLOV
Test znalosti Večerníčků: Na čem jezdil hajný Robátko?
(Film)


V jakém roce byla založena Karlova univerzita?
(Historie)

1348
Která etická přísaha lékařů je pojmenována po starořeckém lékaři?
(Vědecké otázky)


Které město se nachází nejjižněji?
(Zeměpisné otázky)

BUENOS AIRES
V jaké fiktivní zemi se odehrává film Deník princezny?
(Film)

Reklama:

Ve které zemi je nejvyšší vodopád v Evropě?
(Zeměpisné otázky)

NORSKO
Co znamená "Mene tekel"?
(Jazykové otázky)

SEČTENO A ZVÁŽENO
Kde leží ostrov Korsika?
(Zeměpisné otázky)

VE STŘEDOZEMNÍM MOŘI
Jak se jmenuje proces, při kterém rostliny přeměňují sluneční energii na chemickou energii?
(Zvířata a příroda)

Reklama:

Který tenista vyhrál nejvíce grandslamových titulů v mužské dvouhře?
(Sport)


Kolik terčů sestřelují biatlonisté při jedné zastávce na střelnici?
(Sport)


Co je to hrubá mzda?
(Obecné znalosti)

ODMĚNA ZA PRÁCI PŘED ZDANĚNÍM
Kdo ztvárnil hlavní roli ve filmu Hartova válka (2002)?
(Film)

COLIN FARRELL
Nejkratší mezinárodní hranice na světě vede jen 150 metrů a spojuje Zambii s jakou další zemí?
(Zeměpisné otázky)

BOTSWANA
Brownfield označuje:
(Jazykové otázky)


Jak se jmenuje první operační systém pro osobní počítače PC, který byl vydán v roce 1981?
(Počítače a internet)

MS-DOS
Čemu říkáme nátura?
(Obecné znalosti)

POVAZE
Skladbu k filmu Muži v naději (2011) nazpíval Jiří Macháček se svoji kapelou:
(Film)

Reklama:

Na kterém kontinentu můžeme najít mys Dobré naděje?
(Zeměpisné otázky)

V AFRICE
Která z možností patří mezi citlivé osobní údaje?
(Počítače a internet)

ZDRAVOTNÍ STAV NEBO RASOVÝ PŮVOD
Co nepatří mezi příslovce?
(Jazykové otázky)


Kdy slavíme svátek svatého Václava?
(Obecné znalosti)

Reklama:

Respektování jiného přesvědčení, jiných názorů je:
(Obecné znalosti)

TOLERANCE
Která země se dříve jmenovala Rhodesie?
(Zeměpisné otázky)

Reklama:

Co znamená polské slovo „zachod“?
(Jazykové otázky)

Reklama:

„Držte huby, sestry!“ Díky kterému filmu zlidověla tato slavná hláška?
(Film)

Reklama:

Test znalosti Večerníčků: Kdo to byl Krkovička?
(Film)

ŘEZNÍK
Jak se nazývá v matematice číslo, které umocňujeme?
(Obecné znalosti)

MOCNĚNEC
V autě jede otec a syn (pokrevní). Najednou se přihodí nehoda. Oba dva jsou vážně zraněni a sanitky je odvezou do dvou různých nemocnic.
Syn je na operačním sále, přijde k němu chirurg a řekne: „Nemůžu ho operovat, jsme příbuzní."

(Logické myšlení)

CHIRURG JE ŽENA, SYNOVA MATKA
Kolik kostí tvoří lidské tělo?
(Zdravověda)

PŘIBLIŽNĚ 230
Jak se jmenuje druhý díl pětidílné ságy o krásné Angelice?
(Film)

BÁJEČNÁ ANGELIKA
V jaké zemi leží Paříž?
(Zeměpisné otázky)

FRANCIE
Čím obohatil svět Oldřich Homuta? Byl elektrotechnikem a se svými kolegy vynalezli něco, co změnilo světovou kuchyni a vaření. Co bylo tím vynálezem?
(Vynálezci a jejich vynálezy)

REMOSKA
Kolik je mandel?
(Obecné znalosti)

PATNÁCT
V kterém roce vypuklo Pražské povstání?
(Historie)


Kdy se obvykle koná dostih Velká pardubická?
(Sport)

DRUHOU NEDĚLI V ŘÍJNU
Jak se jmenovala agentura, kterou v roce 1958 zřídilo ministerstvo obrany USA?
(Historie)

Reklama:

Kde byl sestrojen Titanic?
(Historie)

BELFAST
Čert odnesl v klasické pohádce do pekla:
(Obecné znalosti)

KÁČU
Z kterého místa pocházel Přemysl Oráč?
(Historie)

Reklama:

Jaké jediné písmeno se neobjevuje v periodické tabulce?
(Vědecké otázky)

J
Jaký typ pojištění kryje požár a vloupání?
(Obecné znalosti)


Kde lze nalézt památník Azadi?
(Zeměpisné otázky)

V IRÁNU
Jak se jmenuje nejznámější vyhledávač na světě, který byl založen v roce 1998?
(Počítače a internet)

GOOGLE
Ze kterého filmu pochází tato věta: ‘’Prdí taky hadi?’’
(Film)


Jak se nazývá materiál, který nenese elektrický náboj?
(Vědecké otázky)

IZOLÁTOR
Dědictví aneb Kurvahošigutntág sází jednu hlášku za druhou. Která z níže uvedených do něj ale nepatří?
(Film)

Reklama:

Jak se jmenovala značka kol, kterou Laurin a Klement vyráběli?
(Osobnosti)

SLAVIA
Které je hlavní město Finska?
(Zeměpisné otázky)

Reklama:

Co jsou stafylokoky a streptokoky?
(Obecné znalosti)

BAKTERIE
Která planeta naší soustavy má nejvíce měsíců?
(Obecné znalosti)

SATURN
Griechenland je neměcký název které evropské země?
(Jazykové otázky)

Reklama:

Co znamená Indické slovo bakšiš?
(Obecné znalosti)

PENÍZE
V bitvě na Moravském poli padl český král Přemysl Otakar II.. Kdy to bylo?
(Historie)

Reklama:

Kdy byl Václav Havel poprvé uvězněn a jak dlouho strávil ve vězení?
(Historie)

V ROCE 1977 VE VĚZENÍ STRÁVIL 5 MĚSÍCŮ
Byla jednou koťata je Večerníček o dvou zlobivých kocourcích. Jak se jmenovali?
(Film)

CANFOUREK A MACOUREK
Jak se jmenuje soubor nasbíraných pohádek od K. J. Erbena?
(Umění)

Reklama:

Jaký byl hlavní důvod invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968?
(Historie)

POTLAČENÍ REFORMNÍHO PROCESU V ČESKOSLOVENSKU
Ke zdokonalení lodí přispěl Josef Ressel, který vynalezl:
(Vynálezci a jejich vynálezy)

Reklama:

Dálnice D8 vede:
(Geografie ČR)

Z PRAHY NA ÚSTÍ NAD LABEM A DÁL DO NĚMECKA
Kterou z těchto pohádek NEDABOVALA herečka Jiřina Bohdalová?
(Film)

Reklama:

Který agent ze stejnojmenného seriálu dovedl udělat takřka nemožné pouze se švýcarským nožem a lepicí páskou?
(Film)

MACGYVER
Jaký je název Google služby pro sdílení videa?
(Počítače a internet)


Co se děje, když je inflace?
(Obecné znalosti)

HODNOTA PENĚZ KLESÁ
Jak se jmenuje program, který umožňuje počítači pracovat?
(Počítače a internet)


Po Škodě patří Hyundai k nejoblíbenějším vozům Čechů. Ve které zemi má tato značka sídlo?
(Obecné znalosti)

JIŽNÍ KOREA
Jedinými ptáky, kteří jsou schopni rozlišit modrou barvu jsou...
(Zvířata a příroda)

SOVY
Jak Francouzi říkají Lamanšskému průlivu?
(Zeměpisné otázky)

Reklama:

K luxusním značkám vozů patří Bentley. Odkud pochází?
(Státy a města)

Z VELKÉ BRITÁNIE
”život je jako bonboniera, nikdy nevíš co ochutnáš” z jakého filmu hláška pochází ?
(Citáty a pořekadla)

FORREST GUMP
Jak se jmenuje nástroj určený původně k lovu, který se vrací k tomu, kdo ho vymrštil?
(Obecné znalosti)

BUMERANG
Co znamená latinský výraz „carpe diem“?
(Obecné znalosti)

UŽÍVEJ DNE
Mezi činitele ovlivňující učení NEPATŘÍ:
(Vědecké otázky)

TEMPERAMENT
Kdy je nejdelší den v roce?
(Obecné znalosti)

21. ČERVNA
Jak se jmenoval hlavní hrdina a vypravěč ve slavném českém seriálu Bylo nás pět?
(Film)

PETR BAJZA
Co je to HYBRID?
(Jazykové otázky)

Reklama:

Jaký je název mapové služby společnosti Google?
(Počítače a internet)


Kde lze nalézt Angkor Wat?
(Zeměpisné otázky)

V KAMBODŽI
Jak se jmenuje francouzská pohanková palačinka?
(Jídlo a vaření)


Kolik kalorií obsahuje podle oficiálních stránek McDonald běžný Big Mac?
(Jídlo a vaření)

550
Kdo si zahrál hlavní mužskou roli táty od rodiny v hororu Sinister?
(Film)

ETHAN HAWKE
Která řeka protéká Paríží?
(Státy a města)

SEINA
Nejvyšší činnou suchozemskou sopkou Evropy je …
(Zeměpisné otázky)

ETNA
V jakých jednotkách se uvádí rozlišení?
(Počítače a internet)

Reklama:

Co je to avantgarda?
(Jazykové otázky)


Kdo byl českým panovníkem v letech 1792-1835?
(Historie)

Reklama:

Který z těchto nástrojů hraje po boku 2 houslí a violoncella v tradičním smyčcovém kvartetu?
(Hudba)

VIOLA
Který československý prezident byl v době nástupu do úřadu už vdovcem?
(Osobnosti)

EMIL HÁCHA
Který panovník se dostal na trůn po Václavovi III., posledním Přemyslovci?
(Historie)

JAN LUCEMBURSKÝ
Hulk je ve skutečnosti též:
(Film)

Reklama:

Chile má hlavní město
(Státy a města)


Hlavní úvodní písní filmu Křídla Vánoc (2013) je skladba:
(Film)

CESTA
Číslo 20 lze rozložit na součin prvočísel takto:
(Matematika)

Reklama:

Kdo byl prvním premiérem České republiky?
(Historie)

Reklama:

Co je velouté?
(Jídlo a vaření)

KRÉMOVÁ OMÁČKA NA BÁZI SVĚTLÉHO VÝVARU
Kevin Costner a Whitney Houston zažili lásku ve filmu:
(Film)

OSOBNÍ STRÁŽCE
Ve kterém roce koupil Emil Škoda od hraběte Valdštejna-Vartenberka podnik, ze kterého posléze vybudoval jednu z největších průmyslových firem v Evropě?
(Osobnosti)

1869
Kdo složil operu Její pastorkyňa?
(Historie)

LEOŠ JANÁČEK
III + II =
(Matematika)

V
Kolik včelích matek může žít v úlu?
(Zvířata a příroda)

JEN JEDNA
Které jihoitalské město je obvykle považováno za místo narození pizzy?
(Jídlo a vaření)

NEAPOL
K čemu slouží klávesová zkratka CTRL+C?
(Počítače a internet)

ZKOPÍROVAT
Panovníkem ve Francii byl v letech 1830-1848:
(Historie)

LUDVÍK FILIP
Jak se jmenuje komik v buřince, velkých vyšmajdaných botách a s hůlkou?
(Historie)

CHARLES CHAPLIN
Který slavný fyzik objevil pojem gravitace?
(Vynálezci a jejich vynálezy)

SIR ISAAC NEWTON
Ve kterém kraji byste našli město Kroměříž?
(Geografie ČR)

Reklama:

Odkud pochází hláška: „Každá holka někoho má, dokud není s tebou... Nebo spíš se mnou.“
(Film)

Reklama:

Základní typ učení se věcem od ostatních lidí se nazývá
(Vědecké otázky)


K oblíbeným vozům patří Dacia. Kde byste hledali sídlo této automobilky?
(Zeměpisné otázky)

RUMUNSKO
Paraguay má hlavní město
(Státy a města)


Kontejner na plast mívá barvu:
(Obecné znalosti)


Na kterém hradě se každý rok konají kovářské slavnosti Hefaiston?
(Geografie ČR)

HELFŠTÝN
Který panovník přijal křesťanství jako první v Polsku?
(Historie)

KNÍŽE MĚŠEK
Který pivovar s nezapomenutelným komínem byl použit pro natáčení filmu Postřižiny?
(Film)

PIVOVAR V DALEŠICÍCH
Jakou číselnou soustavu používají počítače?
(Počítače a internet)

DVOJKOVOU
Doplňte název filmu: Terminátor 2: Den...
(Film)

ZÚČTOVÁNÍ
Která ryba je známá svou bojovností a skoky nad vodní hladinu?
(Zvířata a příroda)

AMUR
Které z následujících slov patří mezi ohebné slovní druhy?
(Jazykové otázky)


Kterou příchuť má džus, který se přidává do koktejlu Cosmopolitan?
(Jídlo a vaření)

BRUSINKOVOU
K čemu slouží klávesa Caps Lock?
(Počítače a internet)

Reklama:

Jak se jmenuje nejznámější propast v České republice?
(Geografie ČR)

MACOCHA
Jak říkáme včelímu samečkovi?
(Zvířata a příroda)

TRUBEC
Jak se jmenuje lékařský obor, který se zabývá chorobami mužských reprodukčních orgánů?
(Vědecké otázky)

ANDROLOGIE
Z jaké země pochází sýr gouda?
(Jídlo a vaření)

NIZOZEMÍ
Jaký je hlavní symbol Spojených států amerických?
(Státy a města)


Kterou pohonnou hmotu potřebuje dieselový motor?
(Obecné znalosti)

NAFTU
Svou největší slávu tehdy zažíval seriál 30 případů majora Zemana. Jak se jmenoval herec, který ztvárnil hlavní roli?
(Film)

VLADIMÍR BRABEC
Kterým chemickým prvkem je nejběžněji zbarven diamant?
(Vědecké otázky)

Reklama:

Na časové ose je významný rok 0, kdy ...
(Historie)

Reklama:

Mít o něco zájem znamená:
(Obecné znalosti)

BROUSIT SI NA TO ZUBY
Kdo patřil mezi sběratele pohádek?
(Osobnosti)


Který film se Sylvestrem Stallonem v jedné z hlavních rolí získal Oscara za nejlepší film?
(Film)

ROCKY
Kolik přivezli čeští hokejisté od roku 1993 do roku 2022 zlatých medailí z mistrovství světa?
(Sport)

Reklama:

Kolik cen Grammy Awards Michael Jackson vyhrál?
(Hudba)

13
Jak se nazývá počet protonů nalezených v jádře atomu?
(Vědecké otázky)


Kdo je nejvyšším představitelem Španělska?